Fashion Museum, Omotesando, Tokyo, Japan

Fashion Museum, Omotesando, Tokyo, Japan